Бүтэц

Хүний нөөц

Компаний хүний нөөц ажлын эрэлт хэрэгцээнээс хамаарч 10-11 геологич, геотехникийн ажилтнуудтайгаар захиалагч байгууллагын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэж байна.

Гүйцэтгэх удирдлага

М.Тодбилэг, захирал, геологич, геологи-эрдэс судлалын доктор, утас 99883014, имэйл: zoloton@mail.com,