Бидний тухай

Алсын хараа

            Эх газар, дэлхийгээ геологийн мэдлэг ухаанаар зөв танин мэдэх.

Эрхэм зорилго

          Монгол улсын болон олон улсын түвшинд чанар, стандартын шаардлага хангасан, геологийн судалгаа, ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын мэргэжлийн зөвлөх компани байна.

Эрхэмлэх зүйлс

–  Эх газар дэлхий
–  Оюун ухаант хүн
–  Геологийн шинжлэх ухаан

Ерөнхий танилцуулга

2004 оны 7 дугаар сарын 7-нд геологийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр байгуулагдсан.

Үндсэн үйл ажиллагаа: Геологийн судалгаа, зураглал, ашигт малтмалын эрэл, хайгуул, нөөцийн тооцоо, үнэлгээ. Зайнаас тандан судлал (RS) – Агаар, сансрын зургийн тоон өгөгдлийн боловсруулалт, тайлал, түгээлт

Золотон ХХК нь Монгол орны хэмжээнд КОМПСАТ сансрын зургийн дистрибюторын эрхтэй бөгөөд 0.5 – 4 м хүртэл өндөр нарийвчлал бүхий сансрын зургийн мэдээллээр хангах боломжтой.

Компаний хүний нөөц ажлын эрэлт хэрэгцээнээс хамаарч 10-11 геологич, геотехникийн ажилтнуудтайгаар захиалагч байгууллагын ажлыг чанартай хийж гүйцэтгэж байна.

Ажлын туршлага

Геологийн зураглал, ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын чиглэлээр

  • Оюу толгой орд орчмын хайгуул
  • Говь-Алтай, Баян-Өлгий аймгийн нутаг дахь ашигт малтмалын хайгуулын ажил
  • Говь-Алтай аймгийн Шаврын голын алтны шороон орд
  • Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг дахь Баянцогтын төмрийн хүдрийн бүлэг орд
  • Сүхбаатар аймгийн Төмөртэй овооны цайрын болон бусад орд газруудын хайгуулын ажил, нөөцийн тайланг хамтран хийж оролцсон

Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр байгууллага, компаниудын захиалгаар Ландсат, Астер, Компсат зэрэг сансрын зургийн тоон өгөгдөл боловсруулж, газар зүй, геологи, ашигт малтмалын тайлал хийдэг.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Голлох

Геологийн судалгаа, зураглал
Ашигт малтмалын эрэл, хайгуул

Туслах

     Сансрын зургийн нийлүүлэлт, боловсруулалт, тайлал (RS)