Сансарын зураг

KOMPSAT-3

Kompsat3_20141027_UB

Ландсат сансарын зургийн өнгөний бүрдэл

Алтай

Бигэр нуур

Дарви

Цогт