Мэдээлэл

“Золотон ХХК нь Монголын Геологийн холбооны гишүүн байгууллага юм.